Wycena nieruchomości i innego mienia
Analizy rynku, doradztwo

Jesteś na www.rostima.pl /

Wycena nieruchomości Szczecin i okolice - Zakres usług

Wycena nieruchomości gruntowych

- działek budowlanych

- działek inwestycyjnych

- działek rekreacyjnych

Wycena nieruchomości komercyjnych

- lokali handlowych,

- lokali biurowych

- lokali użytkowych,

- hal magazynowych,

Wycena nieruchomości przemysłowych

- budynków przemysłowych

- budynków warsztatowych

- hal produkcyjnych

- budynków gospodarczych

Wycena nieruchomości mieszkalnych

- lokali mieszkalnych

- domów mieszkalnych

Wycena służebności przesyłu/drogowych

Wycena nieruchomości rolnych i leśnych

Wycena nieruchomości zabytkowych (zespołów pałacowo-parkowych)

Wycena kopalin wydobywanych metodą odkrywkową

Wycena nakładów poniesionych na nieruchomości

Wycena stawów hodowlanych


WYCENY REALIZUJEMY DLA ZRÓŻNICOWANYCH POTRZEB:

- określenia wartości do ustalenia zdolności kredytowej (zabezpieczenie kredytu)
- transfer nieruchomości (kupno - sprzedaż)
- wycena powszechna dla celów podatkowych.
- obliczanie odszkodowań (wywłaszczenia)
- określenie wartości nieruchomości w celu ustalenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego, zarządu i innych opłat.
- określenie wartości przy ustalaniu opłat adiacenckich i planistycznych.
- określenie wartości do ustalenia opłat od czynności cywilnoprawnych.
- określenie wartości gruntów rolnych i leśnych (w celu ustalenia ceny sprzedaży,
w celu ustalenia należności za wyłączenie ich z produkcji)
- określenia wartości przedmiotu spadku lub darowizny w celu wymierzenia opłaty skarbowej.
- określenie wartości budynków do ich ubezpieczenia.
- wniesienia aportu
- przekształceń własnościowych
- sprawozdań finansowych
- aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste oraz innych celów wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami.

WYCENA RUCHOMOŚCI (ŚRODKÓW TRWAŁYCH) W TYM:

- maszyn, urządzeń i specjalistycznej aparatury
- maszyn, urządzeń i aparatury ogólnego zastosowania
- urządzeń technicznych
- środków transportowych
- kotłów i maszyn energetycznych
- narzędzi, przyrządów, ruchomości i wyposażeni

DORADZTWO

W ramach oferowanych usług związanych z rynkiem nieruchomości, świadczymy doradztwo w zakresie:
• użytkowania wieczystego - wykup na własność, aktualizacja opłaty rocznej, zmiana stawki procentowej, rozliczenie nakładów poniesionych przez użytkownika wieczystego,
• opłat adiacenckich - z tytułu podziału nieruchomości, z tytułu scalenia i podziału nieruchomości, z tytułu budowy urządzeń infrastruktury technicznej,
• opłaty planistycznej,
• wywłaszczania nieruchomości,
• służebności.

Szybki kontakt

ROSTIMA - Wycena Nieruchomości
Grzegorz Rosowski Upr. nr 5441
ul. Nowogardzka 20E
72-100 Goleniów
tel. +48 668 471 774

więcej informacji »